جی سی ال در موارد ذیل کاربرد دارد:

۱- آب بندی

  • سد
  • دریاچه
  • تونل
  • استخر
  • کانال

۲- محیط زیست

  • لندفیل
  • معدن
  • تنک فارم
  • حفاری چاه نفت

۳- کشاورزی