نگهداری و نصب جی سی ال

نحوه ذخیره سازی جی سی ال

ذخیره سازی محصول باید در محیط خشک با سطح صاف زیرین صورت بگیرد.
برای جلوگیری از رسیدن آب به محصول می باید رولها در محدوده مسقف نگهداری شود یا اینکه پوشش آب بند مناسب(مانند دولایه پلاستیک ضخیم) بر روی کشیده شود.
حداکثر تعداد قابل ذخیره رول ها به صورت طبقاتی برابر 15 رول در 5 ردیف است

نصب جی سی ال

نصب جی سی ال به سادگی پهن کردن فرش است و نیاز به ابزار پیچیده و کارگر متخصص ندارد.
از آنجاییکه رولهای جی سی ال حدود یک تن سنگینی دارندفقط برای جابجایی جرثقیل یا بیل مکانیکی 3 تن نیاز دارد.

همپوشانی

همپوشانی در کف و به عرض 30 سانتیمتر در هنگام پهن نمودن رولها صورت می گیرد و در محدوده همپوشانی پودر بنتونیت ریخته می شود.

عبور تاسیسات

آب بندی محل عبور تاسیسات از پوشش آب بند معمولاٌ به وسیله چسب بنتونیت تامین می گردد