جی سی ال ممبرین (GCL/membrane)

بررسی میزان نشت در روشهای مختلف

مزایای استفاده از GCL بجای رس کوبی

۱- بنتونیت سدیم که در GCL استفاده میشود 10هزار برابر آببند تر از رس است. (1×10-11 m/s)
۲- نصب بسیار آسان، سریع و بی نیاز از هزینه های بازرسی
۳- انعطاف پذیری بالا
۴- مقاوم در مقابل صدمات فیزیکی
۵- قابلیت خودترمیمی
۶- دوستدار محیط زیست
۷- هزینه کمتر

بر اساس تجربیات موجود در دنیا تلفیق یک لایه ژئوممبرین و یک لایه GCL بیش از گزینه های دیگر مانند پوشش آسفالتی، بتن آب بند و پوشش رس کوبیده شده مورد استفاده هستند.
این محصولات در شرایط بسیار سخت محیطی و شیمیایی جواب مناسبی داده اند.
در زیر حجم بالایی از توده سنگ معدن کارایی مناسبی داشته است (تا ارتفاع 130 متر)
در پروژه های عظیم مورد استفاده قرار گرفته است (تا مساحت 10 کیلومتر مربع و ظرفیت 1/5 میلیارد تن )

روش های اجرای موجود

استفاده از ممبرانها
ممبرانها انواع مختلف دارند که نوع HDPE ی آن بدلیل مقاومت شیمیایی بالاتر بیشتر استفاده می گردند.
ممبرانها در عرضها و طولهای مختلف تولید میشوند.
ممبرانها پس از نصب در محل اورلپها باید جوشکاری شوند.

اجرای لایه
ایجاد وزن برای جلوگیری از اثر باد

ضعف ممبرانها

بدلایل زیر نمی توان از ممبرانها بعنوان تک لایه استفاده کرد:
۱-احتمال خطای انسانی در جوش اورلپها
۲- پدیده شکست ترد (Stress cracking)
۳-آسیب پذیری
لذا همواره از ترکیب GCL و ممبران باید استفاده نمود.

آسیب دیدن ژئوممبرین در اثر عملیات اجرایی
شکست ترد در ژئوممبرین

جدید ترین محصول شرکت کامپوزیت مکرر

مزایای استفاده از GCL بجای رس کوبی

از سال 1395 شرکت کامپوزیت مکرر اقدام به تولید محصول GCL/memberane بشکل تک لایه نموده است.
این محصول دارای ویژگیهای زیر است:
۱- پدیده شکست ترد برای ممبران اتفاق نمی افتد
۲- کاهش خطاهای انسانی در نصب
۳- کاهش هزینه نصب (نصب تک لایه بجای دو لایه)
۴- افزایش سرعت اجرا
۵- بی نیازی از کیسه شن برای مقابله با باد