بنتونیت سدیم و عملکرد در GCL

بنتونیت سدیم یک ماده معدنی طبیعی از خانواده رس ها میباشد که از مواد آتشفشانی تشکیل شده است.
این ماده پس از 16 میلیون سال به خواص زیر میرسد:

1- بشدت جاذب رطوبت است
2- در اثر جذب رطوبت متورم میشود
3- پس از جذب رطوبت به ماده ژله ای تبدیل میشود که بصورت یک سدگر در مقابل سیالات عمل میکند.

بنتونيت و کاربرد آن در ساخت يک محصول آب بند

خاصيت تورم قابل توجه بنتونيت باعث مي گردد حفره هاي موجود در توده بنتونيت پس از رسيدن آب به آن (فرآيند هيدراتاسيون) پر شود. اين امر موجب يکي از خواص اساسی GCL ها به عنوان خود ترميمي است.

جی سی ال و خاصیت خود ترمیمی

نمايی از نحوه خود ترمیمی در محصول GCL در اطراف يک پيچ فرو رفته در محصول و همينطور پر شدن يک حفره در GCL.

بنتونیت و کاربرد آن در ساخت محصول یک محصول آب بند

پس از برخورد آب با GCL ، بنتونيت موجود در آن متورم شده و تشکيل يک لايه نفوذ ناپذير را می دهد.

نحوه اتصال پانل ها به یکدیگر

رول های GCL در هنگام نصب در کنار هم قرار مي گيرند و در بين درزها پودر بنتونيت ريخته مي شود. بدین ترتیب درزها نیاز به جوشکاری ندارند و هنگامي که فرآيند هيدراتاسيون رخ مي‌دهد بنتونيت در همپوشانی متورم شده، درز موجود را آب بند می نمايد.