جی سی ال چیست

جی سی ال برگرفته از سه کلمه (Geosynthetic Clay Liner (GCL به معنی لایه ژئوسنتتیکی رسی می باشد. این لایه متشکل از ۳ لایه بشکل کامپوزیت شامل ۲ لایه تکستایل از جنس پلی پروپیلن (بافته و نبافته) که بین آن بنتونیت سدیم ریخته میشود. درحقیقت بنتونیت سدیم بین دولایه تکستایل بسته بندی شده و بشکل فیلم به ضخامت چند میلیمتر در می آید.
بنتونیت سدیم ماده ای جامد از خانواده رس ها می باشد و این ماده زمانی که در مجاورت آب قرار می گیرد به غشاء ژله اي واترپروف تبدیل شده و به سرعت متورم می گردد

محصول GCL فرآیند تولید

محصول GCL از لايه هاي رسي که به يک يا دو لايه ژئوسينتتيک پيوند خورده تشکيل شده است، اتصال اين دو لايه با هم از طريق رشته هايي تامين مي‌گردد ، به این ترتیب که از يکي از لايه هاي ژئوتکستايل جدا شده، از ميان جرم بنتونيت عبور نموده و در لايه ژئوتکستايل بعدي قفل مي گردد وبراي حصول آب بندي کامل به کار مي رود (ASTM D4439)
انواع مختلفي از محصول GCL توليد مي شود که بنتونيت مورد استفاده در آن مي تواند از نوع گرانولی يا پودري باشد .
محصول نهايي به صورت رول در عرض هاي مختلف بسته بندي شده و به کارگاه حمل مي گردد.

نقش رشته های پيوند دهنده در کارايی GCL

رشته هاي پيوند دهنده در جی سی ال باعث مي گردند که يکپارچگي محصول در چرخه خشک و تر شدن و همینطوردر هنگام حمل و نصب حفظ شود و علاوه بر اين فشار به صورت یکنواخت به بنتونيت در حال اتساع وارد گردد.
قابليت رشته‌هاي پيوند دهنده در آزمايشي موسوم به Peel Strength تعيين مي شود. هر قدر که اين مقاومت بيشتر باشد، توانايي مجموعه رشته هاي موجود در محصول بيشتر است.

تصویر شماتیک فرآيند توليد GCL

روند کلي توليد محصول GCL عبارت است از:

  • پهن شدن ژئوتکستايل زيرين
  • ريخته شدن بنتونيت با يک روند يکنواخت در سطح
  • پهن شدن ژئو تکستايل رويين
  • فرآيند سوزني شدن
  • رول شدن محصول